Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 6

Autorzy: Ewa Krac , Krzysztof Górecki :

Tytuł: Modelowanie ogniw fotowoltaicznych w programie SPICE

Streszczenie: W pracy omówiono wybrane literaturowe modele ogniw fotowoltaicznych oraz autorski elektrotermiczny model fotoogniwa. Omówiony autorski elektrotermiczny model fotoogniwa uwzględnia zarówno zmianę temperatury podczas pracy fotoogniwa oraz zmianę kąta padania promieni światła na to fotoogniwo. Przedstawiono również wyniki weryfikacji doświadczalnej wybranego z prezentowanych modeli.

Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, modelowanie, pomiary, SPICE.

wstecz