Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 123

Autorzy: Zbigniew Łukasik , Aldona Kuśmińska-Fijałkowska , Jacek Kozyra :

Tytuł: Automatyzacja i wizualizacja procesu produkcji biogazu na potrzeby produkcji energii elektrycznej

Streszczenie: Zachodzące zmiany na rynku energii elektrycznej wynikają z polityki ogólnoeuropejskiego rynku energii oraz wdrażania jednakowych zasad funkcjonowania względem energetyki. Polska jest krajem o dużym potencjale rozwoju instalacji wykorzystujących biogaz do produkcji energii elektrycznej. Energia wytwarzana bez zanieczyszczenia środowiska, to cel i wyzwanie współczesnych czasów. Autorzy tej publikacji przedstawili przykład nowoczesnej automatyzacji i wizualizacji technologii procesu wytwarzania biogazu na potrzeby produkcji energii elektrycznej. Zaprezentowana technologia automatyzacji wytwarzania biogazu potwierdza wysoki poziom innowacyjności.

Słowa kluczowe: Automatyzacja, Wizualizacja procesów, Energia odnawialna, Biogaz.

wstecz