Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 1

Autorzy: Sławomir Musiał , Ireneusz Kubiak :

Tytuł: Zagrożenia związane z badaniami odporności urządzeń elektronicznych na oddziaływanie pola elektromagnetycznego w świetle wybranych norm

Streszczenie: Zaburzenia elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie urządzeń elektronicznych. W celu ochrony przed tym zjawiskiem każde urządzenie powinno być poddawane testom EMC. Takie testy mają na celu sprawdzenie, czy urządzenie nie wprowadza do środowiska zakłóceń na zbyt wysokim poziomie i czy jest wystarczająco odporne na pole elektromagnetyczne, które może wystąpić w tym środowisku. W artykule opisano metody badań odporności na zakłócenia elektromagnetyczne w odniesieniu do wybranych norm oraz podjęto próbę oceny wiarygodności wyników.

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia elektromagnetyczne, odporność urządzeń, techniki pomiarowe.

wstecz