Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 81

Autorzy: Krzysztof Chmielowiec , Łukasz Topolski , Aleks Piszczek , Zbigniew Hanzelka :

Tytuł: Charakterystyki inwerterów fotowoltaicznych w świetle zapisów kodeksu sieciowego oraz wymagań polskich operatorów systemów dystrybucyjnych

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań inwerterów fotowoltaicznych w zakresie spełnienia wymagań technicznych, określonych w europejskich i polskich dokumentach, regulujących współpracę mikroinstalacji z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną. Na przykładzie przebadanych urządzeń wykazano, że mimo precyzyjnie określonych wymagań technicznych, na rynku nadal dostępne są inwertery fotowoltaiczne niespełniające wymagań kodeksu sieciowego oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej tj. wymagań kluczowych dla utrzymania poprawnej oraz niezawodnej pracy sieci elektroenergetycznej.

Słowa kluczowe: mikroinstalacje fotowoltaiczne, inwerter, kodeks sieci, prosument.

wstecz