Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 88

Autorzy: Karol Piwowarski , Bogdan Perka :

Tytuł: Możliwości zastąpienia wybranych łączników przez półprzewodnikowe łączniki fotokonduktancyjne

Streszczenie: Artykuł ten przedstawia analizę możliwości zastąpienia wybranych, obecnie stosowanych w systemach zasilania i dystrybucji energii, łączników mechanicznych i elektrycznych półprzewodnikowym łącznikiem fotokonduktancyjnym (PCSS). W tym celu dokonano przeglądu literatury obecnie osiąganych parametrów przez łączniki PCSS, a także zaprezentowano otrzymane wyniki badań prototypu łącznika PCSS zbudowanego na podstawie półizolującego (IS) fosforku galu (GaP). Przedstawiono parametry, zastosowanie i zasadę działania iskiernika i wysokonapięciowego łącznika elektrycznego. Dokonano analizy możliwości zastąpienia tych łączników przez łącznik PCSS, a także możliwość zastąpienia ich przez przedstawiony łącznik PCSS wykonany z fosforku galu.

Słowa kluczowe: urządzenia elektryczne, łącznik elektryczny, półprzewodnikowy łącznik fotokonduktancyjny, fosforek galu.

wstecz