Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 109

Autorzy: Artur Szczęsny , Rafał Zawiślak , Andrzej Krawczyk , Jacek Stańdo , Elżbieta Wyszyńska , Józef Mróz , Krzysztof Politowski :

Tytuł: Wspomagana rehabilitacja kończyny górnej u osób po udarze

Streszczenie: W artykule przedstawiono techniczne możliwości wspomagania rehabilitacji kończyny górnej u osób po przebytym udarze mózgu. Przeanalizowano dostępne na rynku rozwiązania w zakresie robotów rehabilitacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na rehabilitację dystalnego odcinka kończyny górnej czyli ręki. Dostępne na rynku rozwiązania techniczne nie pozwalały do tej pory na skuteczne rozwiązanie problemu rehabilitacji ręki z nadmiernym skurczem mięśni. W artykule, do rehabilitacji osób z dużą spastycznością kończyny górnej, zaproponowano rozwiązanie technologiczne z wykorzystaniem elektrostymulacji.

Słowa kluczowe: rehabilitacja poudarowa, tekstronika, udar, roboty rehabilitacyjne .

wstecz