Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2021 Str. 128

Autorzy: Djamel Difi , Khaled Halbaoui , Djamel Boukhetala :

Tytuł: Sterowanie wielofazowym silnikiem z wykorzystaniem strategii hybrydowej – dyskretno/ciągłej

Streszczenie: W artykule zaprezentowano hybrydową strategię sterowania pięciofazowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Silnik zasilany jest z wykorzystaniem przekształtnika. Przedstawiono wyniki symulacji systemu. Otrzymano poprawę dynamiki momentu I zmniejszenie oscylacji.

Słowa kluczowe: silnik pieciofazowy, silnik synchroniczny, sterowanie hybrydowe

wstecz