Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2007 Str. 41-45

Autorzy: Mirosław Parol , Sławomir Bielecki :

Tytuł: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do szacowania spadków napięcia w sieciach niskich napięć

Streszczenie: W artykule zaprezentowane zostały wyniki eksperymentów, polegających na komputerowej symulacji sztucznych sieci neuronowych typu perceptron wielowarstwowy, wykorzystywanych do procesu wyznaczania spadków napięcia na modelu fragmentu elektroenergetycznej sieci rozdzielczej niskiego napięcia.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, sztuczne sieci neuronowe, spadek napięcia, sieci rozdzielcze niskiego napięcia

wstecz