Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 14

Autorzy: Laith Mohammed , Taha Hussein , Ahmed Sadoon :

Tytuł: Zwiększenie wydajności wielopoziomowych przełączników falownika do systemu fotowoltaicznego

Streszczenie: W niniejszym artykule optymalne kąty przełączania zostały wybrane spośród algorytmu śluzowatego (SMA), sztucznej kolonii pszczół (ABC), algorytmów genetycznych (GA), algorytmu optymalizacji wielorybów (WOA) i algorytmu szarego wilka (GWO). Kąty te są dobierane zgodnie z najniższymi całkowitymi zniekształceniami harmonicznymi napięcia obciążenia wyjściowego ze zredukowanych przełączników wielopoziomowych falowników. Algorytmy te współpracują ze sobą w hybrydzie, której celem jest rozwiązanie nieliniowego równania wyznaczania kątów przełączania. Do tego badania wybrano 25-poziomowy falownik zasilany przez izolowany nierówny panel fotowoltaiczny jako źródła prądu stałego o zredukowanych przełącznikach i źródłach. Analiza teoretyczna i symulacja są realizowane przy użyciu Matlab/Simulink dla 25 przełączników o zredukowanych poziomach wielopoziomowego falownika. Symulowane wyniki potwierdziły praktyczne wyniki.

Słowa kluczowe: przekształtnik wielopoziomowy, algorytm SMA, hybryfowy algorytm optymalizacji

wstecz