Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 23

Autorzy: Janusz Bandel , Przemysław Sul , Tomasz Kret :

Tytuł: Zastosowanie nowych kryteriów oceny próby wnikania wody dla ograniczników przepięć - SPD

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania, których głównym celem było porównanie istniejących w normach kryteriów oceny próby zanurzenia w wodzie dla napowietrznych ograniczników przepięć niskich napięć. Ocena wpływu warunków środowiskowych a szczególnie wpływu wnikania wilgoci na właściwą pracę ograniczników przepięć jest niezwykle istotna dla ich trwałości. W tym celu przeprowadzono badania laboratoryjne a uzyskane wyniki, poddano analizie i porównano z istniejącymi w normach kryteriami oceny prób.

Słowa kluczowe: SPD – urządzenie ograniczające przepięcia, próba zanurzenia w wodzie, ogranicznik przepięć, prąd upływu

wstecz