Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 73

Autorzy: Muaad Hussein , Haider Alrudainy , Wazie Abdulkawi :

Tytuł: Powierzchnia selektywna pasma przepustowego THz z płaskim pasmem przepustowym

Streszczenie: Okazuje się, że grubość podłoża wynosi około jednej czwartej długości fali w implementacji powierzchni selektywnych częstotliwościowo pasma przepustowego (FSS) drugiego rzędu, aby uzyskać lepszą odpowiedź z szybszym wycofywaniem się i gładką odpowiedzią częstotliwościową w paśmie. Problem z użyciem grubszego podłoża w strukturach FSS polega na tym, że straty będą wysokie, szczególnie w zastosowaniach o częstotliwościach milimetrowych i terahercowych (THz). W tym celu w niniejszym opracowaniu wprowadzono nowe podejście do rozwiązania tego problemu. Podejście polega na przyjęciu poprawy współczynnika sprzężenia bez zwiększania grubości podłoża. Na tej podstawie budowany jest cienki filtr pasmowoprzepustowy (FSS) o niskich stratach i płaskiej odpowiedzi. Dostarczono równoważny model obwodu w celu scharakteryzowania struktury w oparciu o rozkłady pól elektrycznych i magnetycznych. Tym samym dowiedziono w niniejszej pracy, że obliczone wyniki są w dobrej zgodności z wynikami symulacji numerycznej.

Słowa kluczowe: powierzchnia selektywna, pasmo THz.

wstecz