Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 84

Autorzy: Emad Mohammed , Emad Abdullah :

Tytuł: Inteligentne wykrywanie wysokości pojazdu na drogach o ograniczonej wysokości

Streszczenie: Zatory komunikacyjne stały się bardziej powszechne w obszarach metropolitalnych, co wymaga reorganizacji dróg i zarządzania nimi za pomocą technologii wizji komputerowej. Jedną z technik jest wyznaczanie wysokości pojazdów dopuszczonych do ruchu oraz identyfikacja tablic rejestracyjnych pojazdów, zaproponowano skuteczny system monitorowania ruchu. proponowany system działa na zasadzie wykrywania obiektów (pojazdów) i wykorzystuje prawa powierzchni do obliczania wysokości pojazdów, a także wykrywanie tablic rejestracyjnych za pomocą sieci yolov4 i yolov5.

Słowa kluczowe: wykrywanie obiektów, pomiar wysokopści obiektu

wstecz