Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 118

Autorzy: Waldemar Dołęga :

Tytuł: Efektywność energetyczna gospodarki krajowej – wybrane aspekty

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty efektywności energetycznej gospodarki krajowej. Omówiono unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej. Przedstawiono zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Przedstawiono programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym. Przedstawiono problematykę efektywności energetycznej krajowej gospodarki. Przeanalizowano wskaźniki energochłonności pierwotnej i finalnej oraz tempo ich zmian w ostatnich latach. Określono kierunki działań które pozwolą na dalsze zmniejszenie energochłonności krajowej gospodarki.

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, gospodarka, energochłonność, polityka energetyczna.

wstecz