Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 139

Autorzy: Jhonny Atehortua , Wilmar Campo , Gabriel Chanchi :

Tytuł: Propozycja narzędzia do automatycznej oceny jakości doświadczeń w scenariuszach MPEG-DASH

Streszczenie: Dostawcy usług muszą być w stanie określić jakość postrzeganą przez użytkowników za pośrednictwem sieci danych, czyli jakość doświadczenia (QoE) wymaganą do podjęcia niezbędnych działań w celu świadczenia usługi spełniającej oczekiwania użytkownika. Dlatego w niniejszym artykule zaproponowano narzędzie do szacowania subiektywnego QoE na podstawie obiektywnych parametrów jakości usług (QoS) dla strumieniowego przesyłania wideo obsługiwanego przez MPEG-DASH (Moving Picture Experts Group - Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). W przyszłych pracach proponujemy ekstrapolację opracowanego narzędzia na usługi wideo na żądanie w różnych kontekstach aplikacji

Słowa kluczowe: Adaptacyjna transmisja strumieniowa; MPEG-DASH; jakość doświadczeń; jakość usług.

wstecz