Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 158

Autorzy: Michał Sierszyński , Łukasz Chełchowski , Bogdan Kaczmarczyk , Paweł Muszyński , Dariusz Michalak :

Tytuł: Analiza wybranych przepisów i norm istotnych z punktu widzenia projektowania autobusów elektrycznych część 1

Streszczenie: Historia publicznego transportu lądowego rozpoczęła się prawie czterysta lat temu, ale dopiero 150 lat temu zwrócono uwagę na bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i innych użytkowników dróg. Wraz z upływem czasu i postępem technicznym określano coraz bardziej precyzyjne wymagania i wytyczne dla producentów pojazdów. Ostatecznie przybrały one formę obligatoryjnych przepisów, których stosowanie wynika z przepisów prawa i zapewnia bezpieczeństwo pasażerów, osób postronnych i użytkowników pojazdów. W artykule przedstawiono różnice prawne pomiędzy dyrektywami, rozporządzeniami, przepisami i normami, które są obecnie stosowane przy projektowaniu autobusów elektrycznych. Zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo, które są kluczowymi aspektami przy projektowaniu nowoczesnych systemów w autobusach elektrycznych.

Słowa kluczowe: przepisy, normy, autobusy elektryczne, architektura komunikacyjna, układ napędowy

wstecz