Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 163

Autorzy: Michał Sierszyński , Łukasz Chełchowski , Bogdan Kaczmarczyk , Paweł Muszyński , Dariusz Michalak :

Tytuł: Analiza wybranych przepisów i norm istotnych z punktu widzenia projektowania autobusów elektrycznych część 2

Streszczenie: W pierwszej części artykułu przedstawiono wyzwania prawne jak i standaryzacyjne, z którymi musi zmierzyć się producent taboru elektrycznych autobusów miejskich, gdy chce wprowadzić swój nowy produkt na rynek. W publikacji uwzględniono rys historyczny wprowadzenia regulacji prawnych względem pojazdów, stan aktualny oraz wskazano przykładowe najważniejsze, z punktu widzenia projektowania autobusów elektrycznych, regulacje oraz standardy. W niniejszym artykule rozwinięta zostanie zawartość i zastosowanie regulaminów oraz standardów istotnych z punktu widzenia projektowania autobusów. Wskazane zostaną również wymagania, które zdaniem autorów powinny znaleźć się przyszłych przepisach prawnych stosowanych wobec autobusów

Słowa kluczowe: przepisy, normy, autobusy elektryczne, architektura komunikacji, układy napędowe

wstecz