Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 174

Autorzy: Tomasz Drabek , Paweł Dybowski , Paweł Mularz , Łukasz Wójcik :

Tytuł: Analiza wpływu rozkładu napięć na funkcjonowanie układu elektrycznego stacji prób wysokonapięciowych silników elektrycznych

Streszczenie: Przedmiotem analiz jest rozkład napięć w trójfazowym układzie elektrycznym stacji prób silników indukcyjnych, mającej służyć do badania obiektów o mocach znamionowych do 3 MW i napięciach znamionowych do 15 kV. W podstawowym układzie połączeń stacji prób badany silnik zasilany jest z transformatora, zasilanego przez falowniki, do których energia elektryczna jest dostarczana z obwodu napięcia stałego. Obwód napięcia stałego zasilony jest przez inne falowniki, współpracujące przez transformator z generatorem obciążającym badany silnik. Przy zbyt dużych spadkach napięcia na transformatorach występują problemy z uzyskaniem wymaganych napięć zasilania badanych silników i mocy ich obciążenia.

Słowa kluczowe: stacja prób, regulacja napięcia, rozkład napięć, maszyna indukcyjna.

wstecz