Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 179

Autorzy: Adam Garczarek , Dorota Stachowiak :

Tytuł: Badanie i analiza pól magnetycznych generowanych przez pojazdy trakcyjne w odniesieniu do narażenia ludzi

Streszczenie: W pracy zostały opisane podstawowe zagadnienia związane z pomiarami pola magnetycznego zmiennego w elektrycznych pojazdach trakcyjnych w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów. Szczegółowo omówiono technikę pomiarów pola magnetycznego oraz problematykę poprawności ich wykonywania i oceny. Przeprowadzone badania pól magnetycznych generowanych przez wybrane pojazdy trakcyjne wykazały, że wskazane jest doprecyzowanie wymagań prawnych w odniesieniu do tramwajów.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, pojazdy trakcyjne, metodyka pomiarów, ochrona ludności.

wstecz