Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2022 Str. 191

Autorzy: Tomasz Miroslaw , Marcin Mirosław , Jakub Deda :

Tytuł: Wystartujmy Avangardowo Polską @-mobilność

Streszczenie: Artykuł ma charakter problemowy. Scharakteryzowano w nim aktualne warunki rozwoju elektromobilności w Polsce i przedstawiono wyniki analizy problemowej z uwzględnieniem jej specyfiki. Wskazano główne bariery rozwoju i przedstawiono propozycję ich obejścia z wykorzystaniem nowych dedykowanych technologii i organizacji sieci producentów złożonych z małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Postawiono i starano się udowodnić tezę, że polska elektromobilność powinna rozwijać się w oparciu o europejską sieć współpracy (MSP).

Słowa kluczowe: elektromobilność, przemysł 4.0, sieć producentów MSP, technologia dedykowana

wstecz