Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2022 Str. 181

Autorzy: Michał Molas , Marcin Szewczyk :

Tytuł: Pomiary trajektorii iskry długiej w przestrzeni trójwymiarowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pomiarami laboratoryjnymi trajektorii iskry długiej dla udarów piorunowych i łączeniowych o biegunowości dodatniej i ujemnej. Przedstawiono układ eksperymentalny umożliwiający wykonanie pomiarów iskry długiej w układach wysokonapięciowych kula-płyta oraz kula-kula, jak również w układach modelowych odzwierciedlających zjawisko przeskoku wzdłuż łańcucha izolatorowego. Opisana metoda badawcza może być również wykorzystana do prowadzenia pomiarów w układach wieloelektrodowych. Przedstawiony układ pomiarowy i sposób wykonania pomiarów iskry długiej umożliwiają wyznaczenie parametrów trajektorii wyładowań, co może zostać użyte do opracowania i weryfikacji modeli symulacyjnych wyładowań iskrowych z wykorzystaniem modelowania fraktalnego.

Słowa kluczowe: wysokonapięciowe wyładowanie elektryczne, iskra długa, model fraktalny, trajektoria.

wstecz