Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str.

Autorzy: Adrian Halinka , Marcin Niedopytalski :

Tytuł: Wykorzystanie przekształceń falkowych w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych dla celów automatyki elektroenergetycznej

Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki analiz dotyczących wykorzystania przekształceń falkowych do przetwarzania sygnałów prądowych dla celów rozróżniania stanów pracy napowietrznych linii WN o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych. W liniach takich dopuszczalne obciążenia prądowe są znacznie większe niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Jednak powoduje to znaczne zbliżanie się fazorów impedancji dla tych stanów i stanów zwarciowych, co może skutkować dla dużych obciążeń, nieselektywnym wyłączeniem linii przez zabezpieczenie odległościowe.

Słowa kluczowe: przekształcanie sygnałów pomiarowych, transformata falkowa, napowietrzne linie WN, zdolność przesyłowych.

wstecz