Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 14

Autorzy: Adam Cichy , Marian Kampik :

Tytuł: Quasi-zrównoważona metoda pomiaru współczynnika strat dielektrycznych

Streszczenie: Quasi-zrównoważone metody pomiaru impedancji są generalnie przeznaczone do pomiaru pojedynczego składnika o nieznanej impedancji. W artykule przedstawiono quasi-zrównoważoną metodę pomiaru współczynnika strat dielektrycznych (tan δ), która została zaimplementowana jako przyrząd wirtualny w środowisku LabVIEW.

Słowa kluczowe: pomiary pojemności, straty dielektryczne, pomiar impedancji, mostki quasi-zrównoważone.

wstecz