Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 19

Autorzy: Damian Gonscz :

Tytuł: Rola badań konstruktorskich kompatybilności elektromagnetycznej w procesie wdrażania wyrobu na rynek UE

Streszczenie: Publikacja dotyczy analizy potrzeb badawczych kompatybilności elektromagnetycznej (KEM) w zakresie badań konstruktorskich nowego wyrobu, wprowadzanego na rynek UE. Badania te zwykle obejmują wstępne pomiary poziomów emisji oraz testy odporności na wybrane zaburzenia elektromagnetyczne. Przeanalizowano zasadność realizacji takich badań z punktu widzenia optymalizacji kosztów i czasu wdrożenia nowego produktu na rynek, co poparto wynikami własnych doświadczeń autora publikacji.

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, pomiary poziomów emisji, testy odporności, deklaracja zgodności wyrobu.

wstecz