Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 23

Autorzy: Michał Grzenik , Krzysztof Kubiczek , Marian Kampik :

Tytuł: Stanowisko do pomiaru przewodności elektrycznej próbek stopów metali o małych gabarytach

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę i stanowisko do pomiaru przewodności elektrycznej próbek metali w kształcie prostopadłościanu o nieregularnych wymiarach geometrycznych. Oszacowana niepewność pomiaru przewodności wynosi około 5% (k=1).

Słowa kluczowe: pomiar przewodności elektrycznej, właściwości materiałów, rezystywność stopów metali, system pomiarowy

wstecz