Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 40

Autorzy: Henryk Kocot , Paweł Kubek , Agnieszka Dziendziel :

Tytuł: Zakres i metodyka pomiarów parametrów schematu zastępczego linii napowietrznych

Streszczenie: Dokładność odwzorowania elementów sieci przesyłowej w postaci schematów zastępczych ma istotne znaczenie w ujęciu pracy systemu elektroenergetycznego. W artykule omówiono metodykę wyznaczania modelu matematycznego linii napowietrznej. Następnie przeprowadzono ocenę wyników pomiarów parametrów wzdłużnych linii napowietrznej prądu przemiennego 50 Hz w odniesieniu do parametrów wyznaczonych analitycznie.

Słowa kluczowe: macierz admitancyjna, schemat zastępczy, linia napowietrzna, parametry wzdłużne.

wstecz