Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 44

Autorzy: Krystian Krawczyk , Bartłomiej Kocjan , Michał Lisowski :

Tytuł: System utrzymywania stałej temperatury w powietrznej komorze termostatycznej

Streszczenie: W artykule opisano system utrzymywania stałej temperatury w powietrznej komorze termostatycznej. Regulacja temperatury w komorze oparta jest na module Pelitera oraz regulatorze temperatury PID. Ten system przeznaczony jest do stabilizacji temperatury wzorców rezystancji podczas pomiarów, ale może być użytkowany dla innych celów. Wyniki długoterminowych badań oraz wyniki wpływu warunków środowiskowych na stabilizację temperatury w komorze wskazują, że system jest w stanie stabilizować temperaturę w komorze do ±0,01°C.

Słowa kluczowe: komora termostatyczna, system stabilizacji temperatury, pomiary rezystancji, wzorce rezystancji.

wstecz