Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 72

Autorzy: Wiesław Domański :

Tytuł: Porównanie właściwości wybranych mikroczujników parametrów środowiskowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono porównanie podstawowych właściwości scalonych mikroczujników warunków środowiskowych pod kątem wykorzystania ich do pomiaru temperatury otoczenia, wilgotności względnej oraz ciśnienia w laboratorium pomiarowym, w którym te trzy wielkości charakteryzują się niewielkimi przedziałami zmian. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w stosunkowo wąskim zakresie zmian wielkości mierzonych, wyniki pomiarów uzyskiwanych za pomocą porównywanych czujników charakteryzują się bardzo dobrą zgodnością.

Słowa kluczowe: czujniki środowiskowe, badania porównawcze, dokładność, stabilność.

wstecz