Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 92

Autorzy: Adam Pilśniak , Marcin Fice , Krzysztof Bodzek :

Tytuł: Strażnik energii dla systemów zarządzania energią elektryczną w budynkach mieszkalnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wynik analizy statystycznej zużycia energii w budynkach mieszkalnych. Za pomocą wykresów pudełkowych odwzorowano zmienność zapotrzebowania w okresach godzinowych i dobowych, która pozwoliła na określenie odchylenia standardowego w każdej godzinie w każdy dzień tygodnia. Ze względu na niedeterministyczne zachowanie mieszkańców zaproponowano aplikację „strażnik energii” pełniącą rolę systemu doradczego. System zweryfikowano dla rzeczywistych budynków mieszkalnych, każdorazowo uzyskując redukcję zużycia.

Słowa kluczowe: redukcja zużycia, analiza statystyczna, strażnik energii, budynki mieszkalne.

wstecz