Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 96

Autorzy: Adam Pilśniak , Marcin Fice , Krzysztof Sztymelski :

Tytuł: Imitator panelu fotowoltaicznego – wpływ temperatury na zmienność charakterystyki U-I

Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję prostego i stosunkowo taniego imitatora paneli fotowoltaicznych PV. Propozycja ta została zasymulowana, a testy zostały zweryfikowane na stanowisku badawczym. Wyniki pomiarów uzyskane w badanym układzie wykazały istotny wpływ temperatury na kształt charakterystyk U-I. Zaproponowana konstrukcja imitatora pozwala na typowe testy falowników fotowoltaicznych, w tym na weryfikację zaimplementowanych w nich algorytmów MPPT (ang. Maximum Power Point Trackers).

Słowa kluczowe: PV, panel fotowoltaiczny, imitator, schemat zastępczy, symulator, MPPT.

wstecz