Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 105

Autorzy: Marek Jaworski :

Tytuł: Skumulowane oddziaływania pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii napowietrznych

Streszczenie: W artykule wyjaśniono pojęcie oddziaływań skumulowanych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy rozpatrywać w przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do takich przedsięwzięć zaliczamy budowę napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciach 110, 220 i 400 kV. Analizę oddziaływań skumulowanych przedstawiono dla pola elektromagnetycznego, którego źródłem są wspomniane linie napowietrzne. Omówiono zagadnienia związane z wyborem najbardziej niekorzystnego układu faz w liniach dwutorowych oraz na podstawie przeprowadzonych stosownych obliczeń rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego pokazano na czym polega skumulowane oddziaływanie pola elektromagnetycznego w przypadku dwóch linii 400 kV prowadzonych równolegle oraz skrzyżowań linii 400 kV z linią o napięciu 110 kV.

Słowa kluczowe: linie napowietrzne, pole elektromagnetyczne, skumulowane oddziaływanie

wstecz