Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 136

Autorzy: Rahal Ouared , Morsil Sebaa , Tayeb Allaoui , Mouloud Denai , Amina Tamer :

Tytuł: Udoskonalona strategia sterowania bocznikowego filtra mocy aktywnej Wykorzystanie adaptacyjnego sterowania mocą rozmytego bezpośredniego zniekształcenia i adaptacyjnego sterownika logiki rozmytej

Streszczenie: Wzrost nieliniowych odbiorników mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych podłączonych do sieci rozdzielczej powoduje powstawanie prądów niesinusoidalnych. Prądy te powodują pojawienie się harmonicznych, które zmieniają działanie sprzętu elektrycznego, zmniejszają wydajność sieci i powodują uszkodzenia komponentów. Najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie Shunt Active Power Filter (SAPF). Celem tego artykułu jest zaprojektowanie adaptacyjnego sterowania mocą z bezpośrednim zniekształceniem w logice rozmytej (AFL-DDPC) w celu złagodzenia efektu harmonicznego. Wiadomo, że ten sposób sterowania zmniejsza fluktuacje mocy czynnej i biernej przy niskich prędkościach, w przeciwieństwie do klasycznego podejścia, w którym częstotliwość przełączania jest niekontrolowana. Ponadto adaptacyjny sterownik PI z logiką rozmytą (AFLC-PI) steruje napięciem kondensatora obwodu DC w celu kompensacji wydajności APF w celu poprawy jakości prądów elektrycznych. Przedstawiono wyniki symulacji SAPF w celu porównania wydajności proponowanego i klasycznego podejścia do sterowania.

Słowa kluczowe: Filtr mocy HActive, sterownik logiki Fuzzy, adaptacyjna logika Fuzzy PI Control

wstecz