Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 159

Autorzy: Michał Urbański , Kinga Wójcicka , Paweł Wójcicki :

Tytuł: Transformacja prawdopodobieństwo–możliwość jako sposób na ujednolicenie opisu błędów systematycznych i losowych

Streszczenie: Z punktu widzenia modelu probabilistycznego pomiar opisujemy jako losowanie ze zbioru zdarzeń elementarnych. Pomiar w języku zbiorów rozmytych można opisać jako proces dopasowania do mierzonego obiektu odpowiedniego wzorca. Miarą jakości dopasowania jest stopień zgodności tego dopasowania. W celu stworzenia modelu zgodnego z rekomendacja˛ Przewodnika Wyrażania Niepewności Pomiaru proponujemy transformacje˛ rozkładu prawdopodobieństwa na funkcję przynależności zbioru rozmytego zachowującą niepewność typu A. W ten sposób oba rodzaje niepewności opisuje się jednym modelem z miarą rozmytą.

Słowa kluczowe: zbiory rozmyte, zmienna rozmyta, niepewność, teoria pomiarów, transformacja prawdopodobieństwo - zbiór rozmyty

wstecz