Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 182

Autorzy: Zakarya Saada , Soraya Zebirate :

Tytuł: Monitoring, diagnostyka i lokalizacja zwarcia częściowego zacienienia w elektrowni fotowoltaicznej z podejściem sztucznych sieci neuronowych

Streszczenie: Celem artykułu jest zaproponowanie użytecznej metody diagnostycznej modelowania dla elektrowni słonecznych. Badania przeprowadzono na podstawie lokalizacji uszkodzonego panelu uzyskanej poprzez efektywne porównanie zmierzonych napięć wyjściowych i napięć estymatorów. Porównanie jest dokonywane z idealną elektrownią słoneczną przy użyciu podejścia uczenia opartego na sztucznej sieci neuronowej (ANN). Częściowe zacienienie zostało wykryte za pomocą podanego równania d²ΔV/dI²>0. Uzyskane wyniki w środowisku MATLAB/Simulink wykazują zadowalające działanie pod względem szybkości i precyzji w zmiennych warunkach zacienienia.

Słowa kluczowe: awaria częściowego zacienienia, system diagnostyczny, modelowanie systemu elektrowni fotowoltaicznej (PV), sztuczna sieć neuronowa (ANN).

wstecz