Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 205

Autorzy: Agnieszka Duraj , Paweł Bucki , Aleksander Drajling , Robert Makrocki , Mateusz Sipiński :

Tytuł: Wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym

Streszczenie: Autorzy niniejszej pracy stanęli przed problemem wykrywania anomalii, rozumianych jako potencjalne ataki, w ruchu sieciowym zachodzącym na klastrze obliczeniowym podpisującym dokumenty. W infrastrukturze wystawionej na świat publiczny niezwykle trudno odróżnić ruch generowany przez użytkowników od ruchu generowanego w ramach ataku sieciowego. Rozwia˛zanie jakie autorzy przedstawiają na podstawie zbieranych danych określa, czy ruch z wybranej próbki powstał w wyniku ataku czy nie, na podstawie gotowych algorytmów grupowania. Porównano działanie następujących algorytmów: DBSCAN, LOF, COF, ECOD oraz PCA. (

Słowa kluczowe: wykrywanie anomalii, anomalie sieciowe, wykrywanie ataków

wstecz