Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 213

Autorzy: Paweł Kiełbasa , Mirosław Zagórda , Tadeusz Juliszewski , Akinsunmade Akinniyi , Sylwia Tomecka-Suchoń , Jerzy Karczewski , Paweł Pysz :

Tytuł: Identyfikacja siły oporu narzędzia na podstawie pomiarów georadarowych

Streszczenie: W Europie powierzchnię gleb zdegradowanych w wyniku nadmiernego zagęszczenia szacuje się na 33 mln ha. Celem badań był potencjalny opór roboczy narzędzia w ośrodku glebowym na podstawie analizy echogramu GPR. Zakres badań obejmował tensometryczny pomiar siły oporu roboczego narzędzia w TUZ. Eksperyment obejmował kilka zakresów głębokości pracy narzędzia, których granicą był poślizg kół napędowych ciągnika przekraczający 50%. Pomiar zwięzłości przeprowadzono w śladzie kół napędowych ciągnika w odstępach wynikających ze zmienności podłoża; głębokość penetracji gruntu wynosiła 0,8 m. Skanowanie georadarowe metodą profilowania refleksyjnego przeprowadzono w śladzie kół ciągnika, który był jednocześnie śladem pomiaru siły oporu roboczego. Porównanie uzyskanych charakterystyk, tj. siły oporu roboczego i echogramu dało zadowalające wyniki, jednak należy zaznaczyć, że ich zastosowanie jest ograniczone do jednorodnego środowiska gruntowego. W przypadku zmian środowiska gruntowego należy każdorazowo kalibrować układ pomiarowy, tak aby echogram GPR był adekwatny do generowanej siły oporu narzędzia lub zwięzłości gruntu wyznaczonej penetrometrem. Stwierdzono, że: a) liczba przejazdów mniejsza niż cztery wpływała jedynie na zagęszczenie wierzchniej warstwy gleby do poziomu 0,2 m, natomiast przy większej liczbie przejazdów wpływ ten przenosił się również na niższe warstwy profilu glebowego, b) każda z metod wykazała średnio ponad 2-krotny wzrost zagęszczenia pomiędzy profilem gleby niezagęszczonej a profilem gleby po ośmiu przejazdach kół ciągnika.

Słowa kluczowe: georadar, siła oporu narzędzia

wstecz