Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 221

Autorzy: Rafał Białek :

Tytuł: Stanowisko laboratoryjne do automatycznego pomiaru wybranych charakterystyk przetwornic DC/DC oraz liniowych stabilizatorów napięcia

Streszczenie: W pracy przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badania przetwornic DC/DC. Podstawowymi elementami stanowiska są komputer z autorskim oprogramowaniem oraz przyrządy programowalne. W artykule przedstawiono możliwości wykonanego oprogramowania oraz wyniki badań przykładowych układów przetwarzających napięcie: impulsowego i liniowego.

Słowa kluczowe: Pomiary automatyczne, przetwornica DC/DC, liniowy stabilizator napięcia, SCPI

wstecz