Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 229

Autorzy: Paweł Czaja :

Tytuł: Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji fotowoltaicznych

Streszczenie: Instalacje fotowoltaiczne (PV) jako część składowa instalacji elektrycznych, wymagają przeprowadzenia określonych badań odbiorczych przed oddaniem do eksploatacji oraz okresowych badań w trakcie eksploatacji. Specyfika obwodów stałoprądowych oraz rodzaj zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej wymuszają przeprowadzenie określonych badań. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wykonywania pomiarów instalacji PV, zgodnie z aktualną normą PN-EN 62446-1:2016-08.

Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, ochrona przeciwporażeniowa, test kategorii instalacji PV, badania odbiorcze i okresowe.

wstecz