Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 241

Autorzy: Jarosław Tatarczak :

Tytuł: Wykorzystanie niskobudżetowego systemu czujników do pomiaru jakości powietrza na terenie kampusu uczelni

Streszczenie: W pracy przedstawiono sposób wykorzystania niskobudżetowego systemu czujników do pomiaru jakości powietrza i akwizycji danych. Terenem badań był obszar Kampusu Politechniki Lubelskiej. Opracowany system pomiarowy umożliwia monitorowanie i rejestrację: koncentracji cząstek materii (PM1.0, PM2.5, PM10), temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza. Pomiar zanieczyszczeń: PM1.0, PM2.5, PM10 jest oparty o metodę rozpraszania wiązki światła. Dokonano pomiaru zużycia energii elektrycznej i określono maksymalny czas pracy systemu. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń PM2.5 i PM10 zestawiono z danymi dostępnymi z lokalnej stacji pomiaru jakości powietrza.

Słowa kluczowe: czujniki niskobudżetowe, cząsteczki zawieszone, pomiar zanieczyszczeń

wstecz