Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 250

Autorzy: Tomasz Szul :

Tytuł: Ewaluacja efektywności energetyczno-ekonomicznej wybranych systemów grzewczych wykorzystujących energię elektryczną

Streszczenie: W artykule przedstawiono ocenę techniczno-ekonomiczna elektrycznych systemów grzewczych takich jak grzałki elektryczne oraz pompa ciepła typu powietrze/woda współpracujących z buforem ciepła, służących do ogrzewania przykładowego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 90m2, który znajduje się w bazie ogólnodostępnych darmowych projektów domów nie wymagających pozwolenia na budowę. Analiza została wykonana w oparciu o obliczoną projektową charakterystykę energetyczną, na podstawie której dobrano moc urządzeń grzewczych, pojemność bufora ciepła a także zużycie energii końcowej. Dodatkowo oszacowano koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla porównywanych systemów. Aby określić zasadność montażu danego źródła ciepła, wykonano analizę ekonomiczną w oparciu o dwa wskaźniki oceny, takie jak: koszty cyklu życia (LCC) oraz koszt zaoszczędzonej energii (CCE).

Słowa kluczowe: budynki mieszkalne bez pozwolenia na budowę, zużycie energii końcowej na ogrzewanie budynku, ogrzewanie elektryczne z buforem ciepła, pompy ciepła, analiza ekonomiczna

wstecz