Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 254

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Jakub Muraszko , Adam Jasiura , Aneta Urbanek , Anna Krasowska :

Tytuł: Wpływ pola elektromagnetycznego na przeżywalność, wrażliwość na antybiotyki, i przepuszczalność błony Candida Albicans

Streszczenie: Candida albicans jest patogenem oportunistycznym wywołującym grzybice powierzchni (skóry, błon śluzowych) i narządów wewnętrznych. Grzyb ten m.in. przylega do nabłonka i powierzchni abiotycznych (zastawki, protezy) i tworzy trudno gojące się biofilmy. Obecnie lekarze borykają się z ogromnym problemem narastania odporności na szeroko stosowane związki przeciwgrzybicze. Chociaż grzyby z rodzaju Candida są wiodącym czynnikiem etiologicznym zakażeń oportunistycznych, liczba dostępnych i skutecznych leków przeciwgrzybiczych jest ograniczona. Poszukiwanie nowych antybiotyków i sposobów zwalczania C. albicans ma obecnie ogromne znaczenie. Nasze wcześniejsze badania wykazały pozytywny wpływ statycznego pola magnetycznego na komórki C. albicans. Komórki hodowane w polu magnetycznym wykazywały zmniejszoną intensywność wzrostu i zwiększoną wrażliwość na stosowane antybiotyki – flukonazol i amfoterycynę B. W związku z tym postanowiono kontynuować badania z wykorzystaniem pola magnetycznego 50 Hz.

Słowa kluczowe: Candida albicans, pole elektromagnetyczne, flukonazol, amfoterycyna B

wstecz