Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 258

Autorzy: Krzysztof Nęcka , Tomasz Szul :

Tytuł: Metody szacowania wskaźnika nagromadzenia odpadów służącego do określenia lokalnego potencjału energetycznego z odpadów komunalnych na terenie gmin w Polsce

Streszczenie: W pracy sprawdzono przydatność wybranych metod prognostycznych do szacowania lokalnego wskaźnika ilości generowanych odpadów komunalnych a tym samym potencjału energetycznego odpadów, które będą mogły być wykorzystane w instalacjach termicznego przetwarzania odpadów. Prognozy stawiano w oparciu o metody: sztucznych sieci neuronowych (ANN), drzewa regresyjne (CART), wielozmienną regresję adaptacyjną z użyciem funkcji sklejanych (MARS), losowy las dla regresji (RFR), teorii zbiorów przybliżonych (RST), wzmacniane drzewa regresyjne (SRT) a także metody kombinowane będące połączeniem kilku metod prognostycznych.

Słowa kluczowe: potencjał energetyczny odpadów komunalnych, metoda szacowania wskaźnika masowego nagromadzenia odpadów, teoria zbiorów przybliżonych, sztuczne sieci neuronowe, model hybrydowy

wstecz