Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 262

Autorzy: Marek Ciechanowski , Andrzej Bolewski , Joanna Dudała , Tomasz Jakubowski , Serhiy Syrotyuk , Vasyl Lopushniak , Atilgan Atilgan :

Tytuł: Wynik ekspozycji nasion pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.) na promieniowanie neutronowe

Streszczenie: Promieniowanie jonizujące powoduje jonizację i/lub wzbudzenie atomów ośrodka materialnego, z którym oddziałuje. W zależności od mechanizmu oddziaływania mówimy o bezpośrednim i pośrednim promieniowaniu jonizującym. Pierwsza grupa obejmuje cząstki naładowane elektrycznie (alfa, beta, protony), które jonizują głównie na drodze oddziaływań kulombowskich. Z drugiej strony, cząstki obojętne (np. neutrony) i wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne (promienie X i γ) oddziałują z materią pośrednio poprzez efekt fotoelektryczny, rozpraszanie Comptona i tworzenie par elektron-pozyton, a także poprzez reakcje jądrowe. W pracy przedstawiono wynik eksperymentu, w którym nasiona Pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.) poddano działaniu promieniowania neutronowego. W eksperymencie wykorzystano komercyjne źródło Cf-252 (aktywność źródła w dniu eksperymentu A 11 MBq, wydatek neutronów W = 1,34E + 6 n/s,) [5-7]. Czas ekspozycji wahał się od 5 sekund do 11 godzin.

Słowa kluczowe: neutrony, ekspozycja, nasiona, kiełkowanie.

wstecz