Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 12/2022 Str. 279

Autorzy: Marek Kuchta , Jacek Jakubowski , Benedykt Jakubowski , Roman Kubacki , Wiesław Galewicz :

Tytuł: Koncepcja sondy izotropowej do pomiaru parametrów pola elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki impulsowych sygnałów mikrofalowych

Streszczenie: Krytycznym elementem urządzeń pomiarowych do badania parametrów pola elektromagnetycznego pochodzącego od impulsowych nadajników jest sonda sygnałów mikrofalowych. W artykule przedstawiono koncepcję budowy oraz wstępne wyniki badań izotropowej sondy 3D. Przedstawiona koncepcja jest podstawą wykonania kilku wersji sondy zapewniających pomiary w szerokim paśmie częstotliwości i dużym zakresie dynamicznym natężeń pola EM.

Słowa kluczowe: pomiary mikrofalowe, pole impulsowe, sonda izotropowa.

wstecz