Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 289

Autorzy: Andrzej Erd :

Tytuł: Stan naładowania ogniwa litowego i jego wpływ na zapłon oraz przebieg procesu palenia

Streszczenie: Istniejące zagrożenie pożarem magazynów energii i baterii litowych skłania do poszukiwań dróg zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru, a w razie jego zaistnienia do ograniczania obszaru. Jednym ze sposobów zapobiegania poważnym skutkom pożaru jest próba opóźnienia jego pełnego rozwoju, dająca czas na uruchomienie systemów gaśniczych. Praca niniejsza przedstawia badania różnic w zapłonie ogniw w zależności od ich stanu naładowania. Badania te mogą być podstawą do budowy modułów baterii o zmniejszonej prędkości rozprzestrzeniania się zagrożenia wewnątrz baterii.

Słowa kluczowe: proces palenia się ogniwa litowego, Ucieczka termiczna, bezpieczeństwo ogniw litowo jonowych.

wstecz