Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 294

Autorzy: Tomasz Perzyński , Vitaliy Levoniuk , Radosław Figura :

Tytuł: Analiza przejściowych procesów elektromagnetycznych w linii przesyłowej wysokiego napięcia podczas zwarć dwufazowych

Streszczenie: W pracy zaprezentowano model matematyczny fragmentu sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Sieć składa się z długiej linii elektroenergetycznej o rozłożonych parametrach i równoważnym trójfazowym obciążeniu czynno-indukcyjnym. W niniejszej pracy analizowane są przejściowe procesy elektromagnetyczne. Przedstawiono wyniki symulacji nieustalonych procesów elektromagnetycznych w postaci wykresów. Wszystkie wyniki przedstawione w niniejszej pracy uzyskano wyłącznie metodami numerycznymi.

Słowa kluczowe: Analiza przejściowych procesów elektromagnetycznych w linii przesyłowej wysokiego napięcia podczas zwarć dwufazowych

wstecz