Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 305

Autorzy: Michał Gruca , Michał Pyrc , Borys Borowik :

Tytuł: Wpływ parametrów napięciowych i prądowych na pracę układu wtrysku wielokrotnego zbudowanego na bazie sterownika Compact RIO

Streszczenie: W pracy opisano budowę i działanie układu wtrysku wielokrotnego przeznaczonego do zasilania silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Do sterowania pracą układu wtryskowego wykorzystano sterownik Compact RIO obsługiwany z poziomu komputera przez aplikację sterującą. Przedstawiono wyniki prób działania układu wtryskowego i ocenę jego przydatności do sterowania pracą silnika badawczego.

Słowa kluczowe: układu wtrysku wielokrotnego, prąd podtrzymania, napięcie wzbudzenia, sterowanie wtryskiem.

wstecz