Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 309

Autorzy: Jacek Gumiela , Andrzej Kocielski , Dariusz Sztafrowski :

Tytuł: Analiza zmian rozkładu pola elektromagnetycznego generowanego przez napowietrzne linie elektroenergetyczne spowodowanych oddziaływaniem wiatru

Streszczenie: Podczas projektowania przesyłowych linii elektroenergetycznych wykonuje się wiele szczegółowych analiz oddziaływania tych obiektów na środowisko. Do typowych zadań należy obliczeniowa identyfikacja rozkładu generowanego pola elektromagnetycznego w zakresie jego składowej elektrycznej oraz magnetycznej dla różnych warunków środowiskowych związanych z temperaturą powietrza oraz wpływem sadzi, która może wystąpić na przewodach linii elektroenergetycznej. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej współczesnych komputerów ułatwione jest przeprowadzanie analiz dla wszelkich możliwych stanów pracy linii. W niniejszym artykule autorzy podjęli się oszacowania wpływu przemieszczeń przewodów linii wywołanych parciem wiatru na zmiany rozkładu generowanych pól elektromagnetycznych oraz określenie miejsc występowania lokalnych maksimów i minimów natężenia pola dla kilku wybranych konfiguracji przewodów..

Słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, pole elektromagnetyczne, symulacje cyfrowe, bezpieczeństwo środowiska.

wstecz