Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 313

Autorzy: Stanisław Lis , Marcin Tomasik , Henryk Juszka :

Tytuł: Metoda optymalizacji systemu sterowania w funkcji niezawodności

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę analizy systemów sterowania realizowaną na etapie projektowania poprzez modelowanie i symulację komputerową. Należy podkreślić, że koszty związane z usunięciem ewentualnych błędów systemu na tym etapie są najniższe. Na wybranym przykładzie przedstawiono optymalizację algorytmu sterowania i jego nastaw w funkcji niezawodności wyrażającej się w odporności systemu na zakłócenia. W celu przeprowadzenia analizy zbudowano model fizyczny obiektu sterowania. Następnie zarejestrowano charakterystykę skokową obiektu. Na jej podstawie opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania, które stanowiły bazę do analizy poprzez symulację komputerową. Wyniki symulacji ostatecznie zweryfikowano na modelu fizycznego obiektu sterowania.

Słowa kluczowe: niezawodność; modelowanie; symulacja komputerowa, sterowanie automatyczne

wstecz