Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 321

Autorzy: Mariusz Mączka , Stanisław Pawłowski , Grzegorz Hałdaś :

Tytuł: Zastosowanie aproksymacji wielomianowej w symulacjach kwantowych laserów kaskadowych

Streszczenie: W pracy (Application of polynomial approximation in simulations of quantum cascade lasers) zaprezentowano wyniki modelowania struktury kwantowego lasera kaskadowego z wykorzystaniem półanalitycznej metody aproksymacji wielomianowej pozwalającej na obliczanie rozkładu ładunku. Zastosowane podejście zapewnia szybką zbieżność samouzgodnionego rozwiązywania równań Schrödingera i Poissona oraz pozwala na uzyskiwanie wyników z ustaloną dokładnością. Dla poparcia powyższej tezy w pracy zamieszczono wybrane symulacje struktury lasera z użyciem najbardziej znanych modeli.

Słowa kluczowe: Kwantowy laser kaskadowy, rozwiązywanie równań Schrödingera i Poissona, formalizm NEGF.

wstecz