Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 325

Autorzy: Patryk Gałuszkiewicz , Zbigniew Gałuszkiewicz , Janusz Baran :

Tytuł: Badania symulacyjne silnika/generatora (mogena) PM BLDC w magazynie energii kinetycznej

Streszczenie: W pracy przedstawiono badania dotyczące innowacyjnej metody zwiększenia ilości energii odzyskiwanej z kinetycznego magazynu energii zbudowanego na bazie trójfazowego silnika/generatora (mogena) PM BLDC z tyrystorowym prostownikiem 6T w obwodzie odzyskiwania energii. Układ sterowania prostownika stabilizuje napięcie wyjściowe dla napięcia wejściowego AC (wyjściowego z mogena) o zmiennej amplitudzie i częstotliwości oraz dla zmiennego obciążenia. W artykule opisano układ prostownika 6T oraz zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych działania układu sterowania podczas rozładowywania magazynu.

Słowa kluczowe: prostownik tyrystorowy 6T, kinetyczny magazyn energii, silnik/generator PM BLDC

wstecz